Skip to main content
Plastik - Polimer

PLASTİK(POLİMER) MALZEME TESTLERİ NEDEN GEREKLİDİR?

By 25 Ağustos 2021No Comments

Plastikler/Polimerler, çok çeşitli takviye malzemeleri ve dolgu katkı maddeleri içerebilir. Bu malzemelerin kombinasyonu ve üretim süreci, son malzemenin mekanik özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Günümüzde gelişmiş plastikler, otomotiv ve uzay mühendisliği gibi en zorlu endüstrilerde hayati bir rol oynamaktadır; bu nedenle, bu tür malzemelerin performansını dikkatlice izlemek ve değerlendirmek çok önemlidir.

NESA Polimer ’in  hassas test sistemleri ISO ve ASTM standartlarına uygun olarak, seçilen malzemenin, belirli ürün veya bileşen için gerekli özellikleri yerine getirecek performansa ve özelliklere sahip olduğundan emin olma potansiyeline sahiptir.

Plastiklere(Polimerlere) analizler aşağıda belirtilen konular amacıyla yapılmaktadır;

 • İlgili standartlara uygun malzeme testleri
 • Kalite Güvencesi ürün testleri
 • Ürünlerin ilk ve doğrulama testleri
 • Ulusal teknik onaylar için testler 
 • Kişiye özel özel testler

EN YAYGIN KULLANILAN PLASTİK(POLİMER) TESTLERİ NELERDİR?

PLASTİK FİZİKSEL TESTLER

Yoğunluk tayini

Avrupa/ISO Standardı: DIN EN ISO 1183, Bölüm 1

 • Bir plastik malzemenin yoğunluğu, bir plastiğin üretimi, karıştırılması ve/veya işlenmesi sırasındaki hataların bir sonucu olarak hava kabarcıklarının (örneğin) mevcut olup olmadığını gösterir .
 • Yoğunluk, daldırma yöntemi kullanılarak belirlenir.
 • Test numunesi, yüksek hassasiyetli analitik terazilerde tartılır .
 • Numune daha sonra öngörülen bir sıvıya daldırılır ve tekrar tartılır.
 • Yoğunluk , numunenin daha sonra iki tartma işlemlerinin sonuçları ve öngörülen sıvının yoğunluğu belirlenebilir.

PLASTİK MEKANİK TESTLER

Çekme testleri

Avrupa/ISO Standardı: DIN EN ISO 527

 • Çekme testleri, örneğin plastiklerin kimyasal direncinin doğrulanmasında kullanılır, çünkü bu testin sonuçları malzemede çok küçük değişiklikleri bile ortaya çıkarır.
 • Plastiklerin çekme testi, bir numune için veri sağlar:
  – Çekme mukavemeti (maksimum çekme gerilimi)
  – Nihai çekme uzaması
  – Nihai gerilme
  – Kopmada uzama
 • Bir plastik malzemenin elastik modülünü belirlemek de mümkündür.

PLASTİK TERMAL ANALİZLER

Plastik numunelerin DSC analizi

Avrupa/ISO Standardı: DIN EN ISO 11357

 • Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), polimerlerin ve polimer karışımlarının (termoplastikler, termosetler, elastomerler) termal özelliklerinin belirlenmesi için bir prosedürdür .
 • DSC analizi aşağıdaki özelliklerin belirlenmesi için kullanılabilir :
  – Cam geçiş sıcaklığı
  – Erime ve kristalleşme sıcaklığı
  – Spesifik ısı kapasitesi
  – Reaksiyon entalpisi ve hızı
  – Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT)

PLASTİK MORFOLOJİK ANALİZLER

Plastik numunelerinin FTIR analizi

 • Temeli kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır.
 • Molekül veya bileşiğin yapısında bulunan kimyasal bağ yapıları hakkında bilgi verir.