DEĞER POLİTİKALARI

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası

Şirketimiz, en değerli varlığının çalışanları olduğu bilinci ile;

• Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele alır.
• İşletme şartlarında doğabilecek her türlü tehlike ve risklere karşı alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler için, gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapar.
• İSG ile ilgili tüm kanunlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.
• İSG ile ilgili talimat ve prosedürler hazırlayarak, tüm çalışanların İSG düzenlemelerine uygun çalışmasını sağlar; eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yapar.
• Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alır ve uygulamaya sokar.

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Nesa Polimer, çevre politikası çerçevesinde;

•Doğal kaynakları korumak
•Temizlemek yerine kirletmemek
•Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uymak, yasal gereklerin ötesinde çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen göstermek,
•Tüm süreçlerden kaynaklanan çevresel etkenlerin iklim değişikliğine, havaya, toprağa, suya olan etkilerini önleyici ve düzeltici yaklaşımlar çerçevesinde kontrol etmek ve bu negatif değerleri azaltmak konularında sürekli iyileştirme felsefesi ile çevreye yönelik sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Bu felsefeyi yaşama geçirirken, gücünü çalışanlarından ve yönetim kademelerinden tam katılım ile almaktadır. Nesa Poelimer, çevre yolculuğunun ilk ayağına çevre yönetim sistemlerini oluşturarak başlamış bir kuruluştur.

Nesa Polimer, çevre yolculuğunun ilk ayağına çevre yönetim sistemlerini oluşturarak başlamış bir kuruluştur.
Nesa Polimer, bu kapsamda, enerji girdilerini seçerken çevreci yaklaşımları benimsemektedir.
Dünyada iklim değişikliğine yönelik olarak şekillenen yeni trendler, tüketicilerin kullandıkları ürün ve hizmetlerin “çevre dostu” olmasını gerekli kılmaktadır.