Plastik Test Eğitimleri Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi ve Sertifikası (MFI, Sertlik, Kül Tayini, Yoğunluk v.b.)

 
 

Polipropilen, Polietilen, ABS, PA6, PA66, Polikarbonat Plastik Test Hizmetleri

(ISO, ASTM Standartlarına göre)

1
1

Laboratuvarımızda sunulan hizmetler şunları içerir

 • Doğrudan ürün (ler) veya ürün (ler) den kalıp veya makine kesimi ile alınan test numuneleri kullanılarak yapılan ürün testi ve değerlendirmesi.
 • Enjeksiyon ve sıkıştırma kalıplama ve ardından kalıp kesme veya frezeleme ile hazırlanan hammaddelerin veya test numunelerinin malzeme testi ve değerlendirmesi.
 • Kızılötesi Spektroskopi ile birlikte Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) kullanılarak polimerik malzemelerin tanımlanması ve analizi.
 • Eriyik akış hızı ve kesme hızı ile malzemelerin viskozitesi gibi malzemelerin akış davranışı, Eriyik Akış İndeksi cihazı kullanılarak belirlenebilir.
 • Temel Plastik Test Cihazları (MFI, Kül Tayini,Sertlik, Yoğunluk vb)Uygulamalı Kullanıcı Eğitimleri

Oksidatif Direnç Testleri

Malzeme ve Yapı Analizi

Çekme ve Mekanik Testler

Diğer Fiziksel Testler

POLİPROPİLEN(MOBLEN) POLİETİLEN (ELTEKS) ABS / SAN POLİKARBONAT (PC) İ20 / PVC / MASTERBATCH MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ KAUÇUK (ELASTOMER) RENK MASTERBATCH (PLASTİK BOYA) TALK KALSİT CAM ELYAF (KATKI) TEST HİZMETLERİ

 • Plastik Elek Analizi (Max 500g Katı Madde İçin)
 • Plastik Nem İçeriği Tayini
 • Plastik Kül Tayini
 • Plastik Yoğunluk Ölçümü
 • Plastik Çekme Testi (Oda sıcaklığında tekli çalışma)
 • Plastik Çekme Testi (Plastik ve Kompozit Malzemelerde Standartlara Göre)
 • Plastik Yırtılma Testi
 • Plastik Üç Noktalı Bükülme Testi
 • Plastik Sertlik Testi  (Shore A-C-D)
 • Plastik Sertlik Testi (Rockwell, Brinell, Vickers)
 • Plastik Basma Testi
 • Plastik Basma Testi (Standartlara Göre)
 • Plastik Darbe Testi (standartlara göre)
 • Plastik HDT Testi (Isı Altında Deformasyon Testi)
 • Plastik Sürtünme Katsayısı Testi
 • Dinamik Sürtünme Katsayısı Testi
 • Statik Sürtünme Katsayısı Testi
 • Plastik Akışkanlık Testi(MFI Testi)
 • SEM(Taramalı Elektron Mikroskobu) Analizi
 • Optik Mikroskop Analizi
 • XRD (X Işını Kırınım Cihazı) Analizi
 • XRF Analizi
 • Etüv Testi
 • Ozon Yaşlandırma Testi
 • İklimlendirme Kabini Testi
 • UV Yaşlandırma Testi
 • OES-ICP Analizi
 • Elek Analizi
 • Plastik Migrasyon Testi
 • Soxhlet Eksraksiyon
 • UL94 Yanmazlık Testi
 • Partikül Boyut Analizi
 • Plastik Enjeksiyon Kalıplama Hizmeti
 • Plastik Vicat Testi (Yumuşama Noktası)
 • Plastik Aşınma Testi
 • Plastik Erime Akış İndeksi Ölçümü (MFI)
 • Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz (TGA-DTA) (Süre: 0-1 Saat)
 • Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz (TGA-DTA) (Süre: 1-3 Saat)
 • Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel Termal Analiz (TGA-DTA) (Süre: >3 Saat)
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (Süre: 0-1 Saat)
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (Süre: 1-3 Saat)
 • Diferansiyel Taramalı  Kalorimetre(DSC) (Süre: 3 Saat)
 • GC-FID/ECD Kalitatif Analiz (Ek Blş.)
 • GC-MS(Headspace) Kantitatif Analiz (Ek Blş.)
 • Kütüphane Taraması
 • Elementel Analiz (C,H,N,S)
 • Fourier Transform Infrared Spektrometre (FTIR)
 • UV-Vis Spektrofotometrisi ile Hazırlık Gerektirmeyen Analiz
 • EDS
 • Numune Kaplama
 • Teknik Rapor Hazırlama
 • Bilinmeyen Plastik Numunesini Tespit Etme
 • Geri Dönüşümlü Plastik Analizleri
 • Plastik Kalite Kontrol analizleri
 • Plastik İçinde Katkı Tayini
 • Plastik İçinde Katkı Miktarı Analizi
 • Plastik Akışkanlığının Tespiti
 • 3 Boyutlu Yazıcı İle Prototip Oluşturma Hizmeti
 • Polimer Kompaund Geliştirme Danışmanlık Hizmeti
 • Plastik Test Cihazları Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi
 • Plastik Masterbatch Geliştirme
 • Plastik Renk Ölçümü (Spektrofotometre)-L*a*b değeri
 • Optik Ölçümler(Parlaklık,Opaklık,Şeffaflık, Işık Haslığı)