Laboratuvar Hizmetleri

3D Yazıcı

3D yazıcılar prototip üretmek amacıyla endüstride ve daha birçok alanda düşük maliyet yüksek kalite için kullanılır. Üstelik parçalar montaj edilebilir ve çalışır sistemler elde edilebilir.

Hassas Terazi

Bu tartım cihazları oldukça küçük birimlerde tartım işlemleri yapabilmektedir. Ayrıca da çok küçük hassasiyet derecelerine sahip olan bu cihazlar düşük hacimli tartımlarda daha iyi sonuçlar vermektedir. Genelde laboratuvar ortamlarında kullanılmaktadır.

Melt Flow Index(MFI)

Plastik hammaddesi üreten ve işleyen firmaların, üretiminin aynı kalitede olmasını kontrol edebilmeleri açısından ve erime akış indeksi verileri plastiklerin işlenmesi sırasındaki akma olayını belirtmekte çok yararlıdır.

Kül Fırını

Kül fırınları kullanım alanları olarak küçük materyallerin yüksek sıcaklıklarda ısıtılması, daha çok test ve analiz amaçlı laboratuvar uygulamalarında kullanılmaktadır.

Plastik Enjeksiyon Makinesi

Plastik hammaddenin, yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve bir kalıp içerisine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen imalat yöntemine plastik enjeksiyon adı verilir. Plastik enjeksiyon ile üretim metodu endüstriyel alanlarda çokca kullanılmaktadır.

Çift Vidalı Ekstrüder

Çift vidalı ekstrüder, iki veya daha fazla bileşen karıştırıldığında veya bir araya getirildiğinde plastik ekstrüzyon işlemi için kullanılan klasik makinedir.Özellikle kompaund ve masterbatch üretiminde kullanılır.

Nem Tayin Cihazı

Gravimetrik nem analizörleri, polimer/plastikte nem yüzdesini belirlemek için en yaygın kullanılan araçtır. Enstrüman esasen bir fırın içinde bulunan hassas bir terazidir. Numune içine yerleştirilir ve kütle, yüzde nem oranını belirlemek için ısıtma döngüsünden önce ve sonra karşılaştırılır.

Çekme Kopma Test Cihazı

Çekme gerilmesi altında kırılmaya karşı direnç yeteneği, yapısal uygulamalarda kullanılan malzemelerin en önemli ve yaygın olarak ölçülen özelliklerinden biridir. Bir malzemeyi bu şekilde kırmak için gereken birim alan başına kuvvet (MPa veya psi), nihai çekme mukavemeti veya kopmadaki gerilme mukavemetidir.

Diğer

Plastiklerle ilgili karakterizasyon çalışmaları için fiziksel, yapısal, mekanik ve ısıl testler ISO ve ASTM standartlarına göre uygulanır.