3D Yazıcı 3D yazıcılar prototip üretmek amacıyla endüstride ve daha birçok alanda düşük maliyet yüksek kalite için kullanılır. Üstelik parçalar montaj edilebilir ve çalışır sistemler elde edilebilir.
Hassas Terazi Bu tartım cihazları oldukça küçük birimlerde tartım işlemleri yapabilmektedir. Ayrıca da çok küçük hassasiyet derecelerine sahip olan bu cihazlar düşük hacimli tartımlarda daha iyi sonuçlar vermektedir. Genelde laboratuvar ortamlarında kullanılmaktadır.
Melt Flow Index(MFI) Plastik hammaddesi üreten ve işleyen firmaların, üretiminin aynı kalitede olmasını kontrol edebilmeleri açısından ve erime akış indeksi verileri plastiklerin işlenmesi sırasındaki akma olayını belirtmekte çok yararlıdır.
Kül Fırını Kül fırınları kullanım alanları olarak küçük materyallerin yüksek sıcaklıklarda ısıtılması, daha çok test ve analiz amaçlı laboratuvar uygulamalarında kullanılmaktadır.
Plastik Enjeksiyon Makinesi Plastik hammaddenin, yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve bir kalıp içerisine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen imalat yöntemine plastik enjeksiyon adı verilir. Plastik enjeksiyon ile üretim metodu endüstriyel alanlarda çokca kullanılmaktadır.