DEĞER POLİTİKALARI

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası

Şirketimiz, en değerli varlığının çalışanları olduğu bilinci ile;

• Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele alır.
• İşletme şartlarında doğabilecek her türlü tehlike ve risklere karşı alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler için, gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapar.
• İSG ile ilgili tüm kanunlara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.
• İSG ile ilgili talimat ve prosedürler hazırlayarak, tüm çalışanların İSG düzenlemelerine uygun çalışmasını sağlar; eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak yapar.
• Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alır ve uygulamaya sokar.